Driftstilskudd - Sang- og musikk
Askøy kommune

Søknadsfrist 1. mai hvert år.

Tilskudd til lag knyttet til ASM fordeles etter vedtatte retningslinjer gitt av Formannskapet i 2001. Askøy kommune utbetaler tilskuddene etter innstilling fra ASM.