Tilskudd - Lokale kulturtiltak for ungdom 2020
Askøy kommune

Tilskuddet skal gi økonomisk støtte til ungdomsaktiviteter for aldersgruppen 13 til 25 år for å stimulere til kreativitet, engasjement og innsatsvilje.