Tilskudd - Husleie lag og organisasjoner
Askøy kommune

Søknadsfrist er 10. november hvert år.

Frivillige lag og organisasjoner i kommunen kan søke om tilskudd til dekking av utgifter til leie av forsamlingslokaler. Det budsjetterte tilskuddsbeløpet fordeles mellom søkerne. Husleietilskuddet utbetales til leietakeren.