Tilskudd - Oppstart lag og organisasjoner
Askøy kommune

  • Tilskuddet skal ivareta følgende målsettinger:
  • Hjelpe i gang oppstart eller gjenoppstart av aktiviteter.
  • Hjelpe i gang oppstart av aktiviteter som integrerer funksjonshemmede.
  • Søknadene behandles etter hvert som de kommer inn.