Tilskudd - Reise unge talenter
Askøy kommune

Formålet er å støtte unge personer eller ungdomsgrupper som deltar på ulike arrangementer, konkurranser eller festivaler innenlands eller utenlands innen hele kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til delvis dekning av utøvernes reiseutgifter. Reisene skal føre til at deltakerne får erfaringer eller opplæring som bidrar til at de får høyere kvalifikasjoner.

Søknadsbehandling
Søknadene behandles etter hvert som de kommer inn.