Tilskudd - Etablering private fritidsklubber 2021
Askøy kommune

Ordningen omfatter tilskudd til drift av lagsaktiviteter og til andre formål som faller inn under følgende betingelser:
1. Aktiviteten må være åpen for alle, eventuelt gjennom medlemskap
2. Laget må være registrert i foretaksregisteret og kunne dokumentere virksomhet etter demokratiske prinsipper, med valgt styre.
3. Tildelte midler skal ikke videreformidles til andre formål.