Bråtebrenning - søknad om dispensasjon
Askøy kommune

For bråtebrenning, rydding av beite eller vedlikehold av kulturlandskap og hagebruk i tilknytning til landbruks- og hagebrukseiendommer, gjelder lokal forskrift for Askøy kommune datert 21.09.06.

Virkeområde:
Søknad om dispensasjon gjelder i forhold til Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Askøy kommune, Hordaland, vedtatt av Askøy kommunestyre 21.09.06 med hjemmel i forurensingsloven av 13. mars 1981 nr. 6 §9.

Brannsjefen i Askøy kommune