Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (KF-1016P)
Rana kommune

For å få søknaden behandlet må du legge ved følgende dokumentasjon på skjemaets siste side:

  • Legeerklæring og passbilde
  • Kopi av førerkort ved søknad som fører
  • Eventuell bekreftelse ved hyppige parkeringsbehov ved lege / behandling

Du kan logge deg inn med IDporten på Min Side for å hente ut eller gjenbruke tidligere innsendinger og fortsetteutfylling av ikke-fullførte skjemaer.

https://www.rana.kommune.no/min-side/

If you filled out this form earlier without submitting it, you may continue your registration by submitting the reference code in this field:

Reference code:

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent