Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (KF-1016P)
Rana kommune

For å få søknaden behandlet må du legge ved følgende dokumentasjon på skjemaets siste side:

  • Legeerklæring og passbilde
  • Kopi av førerkort ved søknad som fører
  • Eventuell bekreftelse ved hyppige parkeringsbehov ved lege / behandling

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke