Personskade / hendelse i skole/SFO/barnehage (KF-617)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke