Søknad om godkjenning som lærebedrift
Akershus fylkeskommune

For å kunne søke om godkjenning må bedriften være lokalisert med kontoradresse/lokaler i Akershus.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke