Driftstilskudd kultur (5053)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Dette skjemaet sendes kun elektronisk (ikke i papirversjon) direkte til kommunen.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke