Søknadsskjema - Fagskolen i Viken
Viken fylkeskommune

Dette skjemaet krever dokumentasjon på at du er kvalifisert til studiet du søker på. Dokumentasjon på dette kan være fagbrev, autorisasjon, vitnemål, arbeidserfaring o.l. og legges ved på skjemaets siste side. Vi ber derfor om at du har dette klart.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke