Driftstilskudd - museumssamlinger, kulturminne og historieformidling
Askøy kommune

Søknadsfrist er 1. mai hvert år.

Driftstilskudd gis til frivillige organisasjoner i Askøy kommune som har primæroppgave å drive museums-, kulturminne- og historieformidling.

Tildeling skjer etter egne retningslinjer. Søknader blir behandlet administrativt.

Offentlige aktører kan ikke søke.