Rapport for bruk av tilskudd til helse- og sosialformål for frivillige organisasjoner
Drammen kommune

Rapporteringsfrist 1. mars året etter mottak av tilskudd. Unntak når det søkes forlengelse av tiltak. Da skal rapporteringen legges ved søknaden om fornyelse som har frist 11. november året før tildeling av tilskudd.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke