Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen (KF-626)

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke