Søknad om inkluderingstilskudd
Askøy kommune

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og / eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for lag og organisasjoner til å gi barn og unge muligheter til deltakelse og inkludering på viktige sosiale arenaer, som fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppe: Barn og unge

Søknadsfrister: 1. juni og 1. november