Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark (MF-1)
Kárásjohka gielda - Karasjok kommune

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke