Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn (MF-8)
Porsanger kommune

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke