Barnehage - Ny plass, endring og overflytting (MF-11)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Dette skjemaet sendes elektronisk direkte til kommunen.

Skjemaet vil få tidsavbrudd dersom det er inaktivt i 30 minutter. Du kan når som helst avslutte utfyllingen ved å trykke avsluttknappen og, vil da få oppgitt et referansenummer.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke