Søknad om utsleppsløyve (KF-320-1224)
Kvinnherad kommune

For at vi skal kunne behandle søknaden din, treng vi at du fyller ut fleire skjema og legg dei ved på siste sida i dette skjemaet. Skjema du må fylle ut finn du her:

https://www.kvinnherad.kommune.no/vedlegg-til-soeknad-om-utsleppsloeyve.467998.nn.html

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje