Bålbrenning - søknad om tillatelse til (KF-526-1566)
Surnadal kommune

Hvis du ikke har mulighet til å levere skjemaet elektronisk kan du klikke på utskriftsikonet øverst til høyre på neste side for å få en papirversjon.

Vilkår for tillatelsen:

  • Det forutsettes tillatelse fra grunneier
  • Bålbrenning skal skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for personer
  • Bålet plasseres i god avstand fra brennbar vegetasjon, materialer, bygninger og lignende
  • Bålet må tennes på ubrennbart underlag
  • Det må kun benyttes tørr ved og ikke annet forurensende materiale
  • Slokkeutstyr må være tilgjengelig ved bålet
  • Dersom værforholdene ikke ligger til rette for det, f.eks. ved sterk vind, skal ikke bålet tennes
  • Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt
  • Det må alltid være en ansvarlig person tilstede under bålbrenningen, og til bålet er slukket
  • Den ansvarliges mobiltelefon må medbringes under bålbrenning

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent