Søknad om fritak eller reduksjon av kommunale avgifter

Her kan du søke om fritak/reduksjon av kommunale eiendomsgebyrer. Søknaden oversendes elektronisk og du vil motta kopi av søknaden på e-post.

Denne søknaden skal ikke brukes for å søke om fritak for eiendomsskatt.

Da benyttes dette skjemaet: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=4957&externalId=1903

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke