Kommunale avgifter/ eiendomsskatt - Søknad om fritak, nedsettelse, ettergivelse eller utsettelse
Harstad kommune

Her kan du søke om fritak for renovasjonsavgift for fritidseiendom, reduksjon i kommunale avgifter eller nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke