Kommunale avgifter - Søknad om fritak eller reduksjon
Harstad kommune

NB! DENNE SØKNADEN SKAL IKKE BENYTTES DERSOM DU SØKER OM UTSETTELSE/FRITAK AV ØKONOMISKE ÅRSAKER. DET GJELDER OGSÅ SELV OM ÅRSAKEN HAR SIN BAKGRUNN I KORONA - COVID- 19

Ta kontakt med kemnerenheten for nærmere informasjon om hvilke muligheter du har for å søke om utsettelse.


Her kan du søke om fritak/reduksjon av kommunale eiendomsgebyrer. Søknaden oversendes elektronisk og du vil motta kopi av søknaden på e-post.

Denne søknaden skal heller ikke brukes for å søke om fritak for eiendomsskatt.

Da benyttes dette skjemaet: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=4957&externalId=1903

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke