Kommunale avgifter/ eiendomsskatt - Søknad om reduksjon, nedsettelse, ettergivelse eller utsettelse
Harstad kommune

Her kan du søke om reduksjon i kommunale avgifter eller nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke