Kommunale avgifter/ eiendomsskatt - Søknad om reduksjon, nedsettelse, ettergivelse eller utsettelse
Harstad kommune

Her kan du søke om reduksjon i kommunale avgifter eller nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt.


Viktig info: 
Velg "Reduksjon a kommunale avgifter hvis det er egenskaper ved eiendommen som gjør at du søker reduksjon.

Velg "Utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt" hvis det er egen økonomi som gjør at du søker.

Det er viktig at du velger rett skjema for at vi skal kunne behandle søknaden.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent