Eiendomsskatt - utsettelse, nedsettelse, ettergivelse

Her kan du søke om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt. Søknaden oversendes elektronisk og du vil motta kopi av søknaden på e-post.

Denne søknaden skal ikke brukes for å søke om fritak/reduksjon for kommunale avgifter.

Da benyttes dette skjemaet: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=4950&externalId=1903

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke