Opplysninger om mulig ulovlig tiltak etter plan og bygningsloven
Halden kommune

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke