Kommunal bolig - leie (KF-459-5031)
Malvik kommune

Kommunal bolig er et virkemiddel for å bistå særskilt vanskeligstilte på boligmarkedet. Det leies ut til personer som er uten tilpasset bolig, og som selv eller ved annen hjelp ikke er i stand til å skaffe seg bolig.

Dette skjemaet gjelder søknad om kommunal bolig uten bemanning og base. Ønsker du å søke om omsorgsbolig med heldøgns bemanning, benyttes eget søknadsskjema for Helse og Omsorgstjenester.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke