Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven (2020)
Porsanger kommune

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke