Skole - fri fra undervisning (KF-255-0935)
Iveland kommune

Permisjon kan innvilges i inntil to uker (10 skoledager). Bestemmelsen om maksimal permisjonstid er ufravikelig og innebærer at søknad om permisjon utover to uker må avslås.

Opplæringsloven §2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. ... Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke