Vielse - bestilling (KF-620-5544)
Nordreisa kommune

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret kunne utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse.

Du kan bestille tid for vigsel når original prøvingsattest fra folkeregisteret er innlevert. 

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke