Sommerbua - påmelding
Aure kommune

Aure kommune kunngjør hvert år startdato for påmelding til Sommerbua. Eventuelle påmeldinger som kommer inn før denne datoen blir ikke vurdert.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent