Barnehage - Ny plass og overføring (KF-401-5006)
Steinkjer kommune

Barnehagene har ulike åpnings- og oppholdstider. Det er kun ett fåtall private barnehager som tilbyr delte plasser. Alle andre barnehager tilbyr kun hel plass. Gå inn på kommunens nettside for å lese mer om dette.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke