Skole - skoleskyss (KF-165-0935)
Iveland kommune

Elever med en bestemt avstand til skolen har rett til fri skoleskyss. Etter Opplæringsloven gjelder det elever på 2. - 10. trinn som bor minst 4 km fra skolen, og elever på 1. trinn som bor minst 2 km fra skolen. Utover Opplæringslovens skyssgrenser, må det søkes særskilt om ekstra skoleskyss, for eksempel ved særskilte behov eller grunnet trafikkfarlig skolevei.

Søknadene behandlet og avgjøres administrativt.

Søknadsfrist 1. mai. Det må søkes for hvert skoleår.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke