Tilskudd - Hold Askøy rent 2019
Askøy kommune

Kultur-, idretts- og friluftslivsorganisasjoner, sammenslutninger og enkeltpersoner kan søke om tilskudd til rydding av herreløst marint avfall.
Tiltakene kan være opprydningsaksjoner langs strender og i sjø, vassdrag og innsjøer i Askøy kommune.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke