Kulturmidler (KF-109-0935)
Iveland kommune

Siste godkjente årsmelding og regnskap må legges ved søknaden på siste side. Dette er en forutsetning for behandling.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke