Kulturstipend (KF-519-0935)
Iveland kommune

Formålet med kulturstipendet er å oppmuntre og støtte barn og ungdom som har et spesielt talent innenfor det utvidede kulturbegrepet (teater, kunst, musikk, idrett, film etc.), og ønsker å videreutvikle dette. Stipendet tildeles barn og ungdom. Det er ingen nedre aldersgrense, men kandidaten kan ikke være mer enn 20 år. Den som mottar stipendet må bo i kommunen eller ha nær tilknytning til kommunen. Søknad om kulturstipend gjøres av kandidaten via dette skjemaet. Det er også mulig for lag/foreninger og enkeltpersoner å fremme forslag til kandidater via samme skjema.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke