Eiendomsskatt - nedsettelse eller ettergivelse (KF-496-4218)
Iveland kommune

Søknaden skal vedlegges følgende dokumenter:

  • Kopi av siste års skattemelding for eiere og husstandsmedlemmer over 18 år
  • Kopi av lønnsinntekter/trygdeinntekter for siste mnd for husstandsmedlemmer
  • Kopi av opplysninger om forbrukslån, huslån samt ev. husleie i sameieborettslag
  • Kopi av utgifter til strøm, nett og ev. annen oppvarming for siste 12 mnd
  • Kopi av kommunale utgifter, renovasjon og forsikring for siste 12 mnd
  • Kopi av husleiekontrakt (ved utleie av hele eller deler av bolig)
  • Kopi av vedtak dersom det er gitt tilsagn om bostøtte
  • Kopi av utgifter til barnepass / SFO

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke