Jobbmatch - næringsintegrering (1571)
Halsa kommune

Bedriften / organisasjonen kan motta kr 100,-/time, inntil kr 20 000,-, per arbeidstaker. Tilskuddet er forbeholdt flyktninger under bosetting i Halsa.

Tilskuddet utbetales inntil etter et år fra arbeidsforholdet er etablert. Rapportering med lønnsslipp sendes post@halsa.kommune.no og merkes "rapport jobbmatch".

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke