Kulturpris - kandidatforslag (KF-498-0935)
Iveland kommune

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner eller foreninger som har gjort en særskilt innsats innenfor rammen av det utvidede kulturbegrepet. Organisasjoner, institusjoner eller privatpersoner kan melde inn aktuelle kandidater.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke