Søknad om ny/endret avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser (0101)
Halden kommune

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke