Søknad om treningstid - idrettshall (KF-137-0937)
Evje og Hornnes kommune

Det gjøres oppmerksom på at søknad om treningstid i Otrahallen og Evje flerbrukshall avgjøres ut fra en totalvurdering om hva som passer best med tanke på omsøkt tidspunkt, type idrett og aldersgruppe, samt "Kriterier og rutiner for tildeling av treningstid i Evje flerbrukshall" utarbeidet av Evje og Hornnes kommune (som halleier Evje flerbrukshall). Man kan derfor få tildelt tid i den andre hallen enn den man opprinnelig ønsker.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke