Redusert foreldrebetaling i barnehage / SFO - søknad (KF-630)
Aure kommune

For søknader før 1. juli gjelder kommunens vedtak fra 15. august og ut barnehage-/SFO-året. Søkes det etter 1. juli gjelder vedtaket fra den neste fakturaen du mottar og ut barnehage-/SFO-året.

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke