Redusert foreldrebetaling i barnehage / SFO - søknad (KF-630)
Hustadvika kommune

Dersom du leverer dokumentasjon til søknaden som ikke kan sendes elektronisk sammen med søknaden, kan du sende dette sikkert via eDialog etter at søknad er levert: https://hustadvika.kommune.no/tjenester/administrasjon/kontakt-oss/send-sikker-digital-post-til-oss-edialog/

Det er ønskelig at sikkert elektronisk alternativ benyttes fremfor post eller personlig oppmøte

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke