Redusert foreldrebetaling i barnehage / SFO - søknad (KF-630)
Rana kommune

Søknadsordningen baserer seg på inntektsopplysninger gitt av deg som søker, eller av skatteetaten. Selv om det, i skjemaet, hakes av for at skatteetaten har alle opplysninger, må skattemeldingen legges ved søknaden.

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke