Redusert foreldrebetaling i barnehage / SFO - søknad (KF-630)
Rælingen kommune

Ordningen om redusert betaling i SFO gjelder for foreldre med barn i 1. og 2. klasse, samt elever med særskilte behov på 5. og 7. trinn.

For at søknad om redusert betaling skal kunne behandles, må siste års skattemelding vedlegges som dokumentasjon på skjemaets siste side.

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke