Redusert foreldrebetaling i barnehage / SFO - søknad (KF-630)
Tokke kommune

Friplass kan ein søkje om samla inntekt pr husstand er under 200 000 kr. Søkjar må må leggje dokumentasjon på inntekt ved søknaden. Ved manglande dokumentasjon vert søknaden ikkje handsama.

Informasjon om redusert foreldrebetaling finn ein på heimesida til Tokke kommune: https://www.tokke.kommune.no/cpclass/run/prisregulativ/dokument.php/prisreg207.html?gid=207.5e3c1738765a0459e3842e99e7c773f3#Barnehage

Dersom du tidlegare har avslutta utfylling av dette skjemaet utan å sende det inn, kan du fortsetje der du gav deg ved å skrive inn referansenummeret du fekk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Sjå òg vår fråsegn om tilgjenge
Samtykkje