Søknad om hedersmerke og/eller medalje
KS

NB: Grunnet Covid-19 er ekspederingstiden for tiden lenger enn normalt. Søknader som normalt har en ekspederingstid på 6-8 uker, vil nå ha en lenger ekspederingstid. Dette betyr også at vi ikke kan ekspedere hasteoppdrag, og vi ber om forståelse for dette.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent