NAV - Økonomisk sosialhjelp (KF-113-0935)
Iveland kommune

Dette skjemaet sendes elektronisk direkte til kommunen. Vi er opptatt av at våre løsninger skal ivareta ditt personvern på best mulig måte.

Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp er 4 uker. Vennligst ikke lever søknad digitalt dersom du søker nødhjelp. Søker du nødhjelp ber vi deg ringe 5555 3333 eller komme innom kontoret i åpningstiden som er mandag, tirsdag og fredag kl 12:00 - 14:00. Saksbehandlingstid for nødhjelp er 24 timer.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke