Trafikksikkerhetsplan (0935)
Iveland kommune

Iveland kommune vil jobbe med en trafikksikkerhetsplan gjennom høsten og vinteren, med mål om å ha en ferdig plan i februar/mars 2019. For å få en best mulig plan er vi avhengige av oppmerksomme innbyggere og trafikanter som kan komme med innspill på steder og trafikkløsninger som innebærer en risiko for trafikksikkerheten.

Bilder legges som vedlegg.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke