Innsyn i personopplysninger (KF-636-3021)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Ås kommune benytter Kommuneforlaget som leverandør for elektroniske skjema.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke